Κατάλογος Menu

Εστιατόριο ΤΡΙΑΚΤΙΣ – Restaurant TRIAKTIS
Β’ Πάρ. Θ. Σοφούλη 58, στον Όμιλο Θαλασσίων Αθλημάτων (περιοχή Ποσειδωνίου) έναντι Ιατρικού Express Service